Vytvořit návrh koncepce zdravotnictví v Lounech je úkol téměř nerealistický. Občanům nelze slibovat něco, co můžeme jen málo ovlivnit. Je nutno vycházet ze situace, že v lounské nemocnici byla zrušena akutní péče (tzn., že není zde dětské, gynekologicko-porodnické a...

číst více