Ing. TOMÁŠ RŮŽEK

PRODUKTOVÝ MANAŽER PRO NÁRODNÍ CENTRÁLU CESTOVNÍHO RUCHU CZECHTOURISM

“Město Louny jako součást krajiny, kde urbanizace harmonicky přechází do svého přirozeného prostředí. Udržení hranice urbanizace dle současného územního plánu. Ozelenění městských ploch kolem velodromu.”

Můj zájem o cestovní ruch a rozvoj krajiny se mi stal profesní specializací. Své zkušenosti v produktovém řízením nyní předávám Národní agentuře CzechTourism. Osobní vztah k životnímu prostředí a ekologii vyjadřuji jako průvodce Českým středohořím pro společnost Offroad Safari nebo jako iniciátor každoroční akce “Ukliď Česko”.

 Jsem v rozporu s tvrzením, že v Lounech vlastně všechno je… Ve svém rodném městě vidím velký prostor pro změnu a mnoho výzev, které nás teprve čekají. Dostavba dálnice D7 sebou přinese vyšší poptávku po bydlení a tlak na rozšiřování urbanizace do ploch příměstské zeleně. Výstavba velkých super a hypermarketů oslabuje místní živnostníky a zvedá ceny zboží. Narůstající počet automobilů zaplňuje volná prostranství, včetně takové kulturní plochy, jako je Mírové náměstí v Lounech. Kvůli těmto i dalším výzvám musí radnice jednat vzhledem k udržitelnému rozvoji koncepčně.

Louny mají nevyužitý potenciál cestovního ruchu. Velkou devizou je městské centrum a regionální destinační cíle. Pro využití potenciálu je třeba zapracovat na nabídce, rozšířit atraktivity i služby, stavět na unikátnosti a atmosféře místa. Následný marketing musí využít efektivních komunikační nástrojů a partnerství v regionu.

Mojí vizí jsou Louny zeleným městem, vstřícným k rodinám i k seniorům, městem nehektickým, které má zdravý životní styl, moderní školství a alternativní způsoby bezmotorové i motorové dopravy.

Ukliďme Česko

Vezměte si rukavice a dobrou náladu a přijďte nám 6. dubna pomoci uklidit odpadky znečišťující naše oblíbené lounské lokality, tentokrát pod mottem: "Země je můj domov. Když mi někdo hodí odpadek domů, nenechám ho tam ležet" V rámci celorepublikové akce "Ukliďme...

číst více
Chceme být pyšní na LOUNSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNU

Chceme být pyšní na LOUNSKOU PAMÁTKOVOU ZÓNU

Co na Západě není téměř k vidění, v českých městech je zažitým obrázkem: místo náměstí máme parkoviště! Platí to i o Lounech. Městské centrum ale může vypadat i jinak – kavárny, stolečky, kašny, lavičky, květník, živá hudba (buskeři), cyklisté a jen tu a tam...

číst více