NAŠE CÍLE A ZÁSADY

LOUNY ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ

Louny budou dobrým hospodářem.  Transparentnost platí pro všechny. Louny budou prosty jakýchkoliv skandálů a podivných zakázek a prodražování. Když nám dáte možnost, Louny projdou důkladnou zpětnou inventurou a budoucí kroky budou předmětem diskuze nás všech – občanů. Nebudeme líní a budeme získávat smyslupné dotace.

LOUNY ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ

Louny budou dobrým hospodářem.  Transparentnost platí pro všechny. Louny budou prosty jakýchkoliv skandálů a podivných zakázek a prodražování. Když nám dáte možnost, Louny projdou důkladnou zpětnou inventurou a budoucí kroky budou předmětem diskuze nás všech – občanů. Nebudeme líní a budeme získávat smyslupné dotace.

LOUNY ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ

Louny budou dobrým hospodářem.  Transparentnost platí pro všechny. Louny budou prosty jakýchkoliv skandálů a podivných zakázek a prodražování. Když nám dáte možnost, Louny projdou důkladnou zpětnou inventurou a budoucí kroky budou předmětem diskuze nás všech – občanů. Nebudeme líní a budeme získávat smyslupné dotace.

LOUNY ODPOVĚDNÉ A TRANSPARENTNÍ

Louny budou dobrým hospodářem.  Transparentnost platí pro všechny. Louny budou prosty jakýchkoliv skandálů a podivných zakázek a prodražování. Když nám dáte možnost, Louny projdou důkladnou zpětnou inventurou a budoucí kroky budou předmětem diskuze nás všech – občanů. Nebudeme líní a budeme získávat smyslupné dotace.

  

Louny sebevědomé

Nejen Litoměřice mohou procházet renesancí. Máme toho mnoho co nabídnout a ještě více toho, co zvelebit, když to leží léta ladem (např. břeh Ohře). Jsme tu, abychom přispěli. Jsme tu, abychom vystřídali ty, kteří už nám nemají co nabídnout. Jsme ideální kombinace svěžího vánku a pevné skály. Mládí a zralosti. Zápalu a zkušeností.

LOUNY PRO ŽIVOT

Louny přišly o nemocnici. Tím přicházíme nejen o zdravotní péči, ale mj. i o “rodáky”, patrioty. Chceme, aby tady občané chtěli zůstat. Aby měli důvod. Aby jim město neházelo klacky pod nohy. Aby je podporovalo v rozletu a bylo příjemným přístavem, kde se každý rád cítí doma. S tím souvisí vše od lékařské péče po dětská centra či hřiště (rovnoměrně rozmístěných po městě, ne, že se mnohá zrušila a vzniká jedno) a ochotu města pomoci.

LOUNY LUKRATIVNÍ

Louny toho mají tolik co nabídnout! Bohužel toho nevyužíváme. LOUNY SPOLU jsou zdravě sebevědomé, efektivně využijeme všech možností, abychom město zušlechtili, upravili a mnohem lépe propagovali. Přilákáme turisty, pracovní příležitosti a peníze do městské kasy, z čehož budeme těžit všichni.

LOUNY UDRŽITELNÉ

Budeme podporovat takové projekty, které zanechají co nejmenší ekologickou stopu. Zasadíme se o více zeleně ve městě, o bezproblémový rozvoj cyklodopravy a lepší nakládání s odpady. Aby tu město bylo i po nás. Někdo s tím začít musí. Buďme to my všichni.

LOUNY SPOLU

V genech našeho uskupení je vize spojování. Chceme co nejvíce spojovat síly k dobrému žití v našem městě. Podařilo se nám vytvořit silnou kandidátku, kde jsou kompaktně zastoupeny všechny generace, je zaštítěna osobnostmi s nezpochybnitelnými zkušenostmi ze svých profesí, z velké části ji formují aktivní lidé z různých spolků a komunit.

Hospodárné, efektivní a otevřené řízení města

 

* Za klíčový předpoklad zdravého rozvoje města považujeme naprostou transparentnost rozhodování o městských záležitostech. Chceme čistou politiku a zapojení občanů. Snadná dostupnost informací z radnice musí být samozřejmostí, umožňující aktivní zapojení obyvatel do rozhodování. Co není tajné, musí být veřejné.
* Uděláme vše pro to, aby Louny převzaly kontrolu nad výstavištěm.

 

Máme nasbíráno dost poznatků o fungování radnice a víme co změnit směrem k akceschopnosti a efektivnosti správy města.

 

* Udržíme vyrovnaný rozpočet města. Ctíme zásadu, že utrácíme jen to, na co máme
* Důslednou optimalizací nákupů využijeme možnost odpočtu DPH; Věříme, že uspoříme prostředky v řádu v mil. Kč za rok. Tyto prostředky využijeme přednostně na investiční aktivity
* Zavedeme systém kontroly péče o městský majetek, aby se předešlo nečekaným haváriím
* Městský majetek budeme prodávat jen ve výjimečných případech při zajištění výhodnosti pro město
* Zavedeme sdílené služby pro městské organizace a maximální využití energetických úspor v městských provozech
* Chceme racionální chod radnice: nastavíme kompetence a odpovědnosti na radnici; Každý člen rady města bude odpovědný za určitou oblast (např. školství, bezpečnost, rozvoj, doprava, technické záležitosti, sport, kultura)
* Rozvoj daných oblastí musí probíhat rovnoměrně podle strategického plánu, k tomu je třeba umět měřit a hodnotit, kam se jako město posouváme
* Nastavíme mechanismy většího zapojení veřejnosti do rozhodování, je třeba více veřejného projednávání rozvojových záměrů
* Otevřenost je klíčem důvěry – začíná od poskytování informací z radnice (zpravodaj v jakékoliv formě), přes veřejný přístup ke všemu, co není tajné, až po otevřená data z informačních systémů města

 

Rodina a zdraví jsou pro nás prioritou, stejně jako zachování bezpečnosti

 

* Ve spolupráci s odpovědnými subjekty hodláme motivovat budoucí lékaře k výkonu lékařské praxe v Lounech, a to i za pomoci stipendijních programů
* Zasadíme se o zajištění zdravého financování lékařské pohotovosti s finanční spoluúčastí dalších veřejných subjektů
* Ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami musíme zajistit dobrou informovanost o tom, kam se lidé mohou obrátit pro pomoc v různých lékařských specializacích
* Rodina v jakékoliv formě musí mít podporu v možnostech vzájemného setkávání a společných aktivit; mezigenerační spolupráce obohacuje všechny strany
* Chceme a umíme nabídnout mladým různorodé aktivity pro trávení volného času, v Lounech je spousta příležitostí
* Budeme podporovat seniorské spolky a organizace pro zdravotně postižené, do podpory lze začlenit i komerční firmy např. formou slev pro důchodce
* Zasadíme se o uchopitelné programy finanční gramotnosti a stále je aktuální potřeba poradenství při finanční tísni
* Městská policie bude mít autoritu jen při správném fungování – podpoříme ji ve vybavení i v lidském přístupu; zároveň se nesmí vyhýbat řešení konfliktů
* Jako důležité spatřujeme širší využití nástrojů prevence kriminality, méně represe
* Zeptáme se občanů na možnost úplného zákazu hazardu ve městě

 

Louny chceme zelené a ekologické

 

* Oživíme břehy řeky Ohře; Chceme aby řeka byla skutečnou součástí městského života, k relaxaci, sportu i ke koupání. Vidíme reálně možnost přechodu lounského jezu pro ryby i vodáky
* Udržíme hranice urbanizace dle současného územního plánu a nedopustíme další rozšiřování města do zemědělských ploch a příměstské zeleně
* Jsme pro rozšíření relaxační zóny Masarykových sadů, ozeleníme městské plochy kolem Velodromu; Upravíme panelovou cestu u inundačního mostu pro pěší a cyklistickou dopravu
* Místo asfaltu a betonu kolem hlavního průtahu městem nabídneme příjemný prostor pro lidi
* Nedopustíme necitelné zásahy do městské zeleně a zároveň zvýšíme podíl městské zeleně na volných prostranstvích; Zrealizujeme nové rostlinné i vodní prvky pro zlepšení vzhledu, mikroklimatu i hospodaření s dešťovou vodou v městském prostoru
* Je třeba revitalizovat park na Rynečku, zeleň na Suzdalském náměstí i na hlavním hřbitově, chceme oživit Zelené náměstí
* Na správu městské zeleně chceme citlivé a odborné oko městského zahradníka, ne pouze kontrakty s firmami
* Zachováme sběrové soboty v současné podobě a budeme motivovat občany ke třídění odpadu. K tomu je třeba zásadně změnit systém sběru a nastavení cen svozu jednotlivých typů odpadů; Chceme ulehčit domácnostem vlastní kompostování bioodpadu a dále zjednodušovat možnosti třídění surovin
* Zasadíme se o obnovu zanedbaných či zastaralých dětských hřišť a jejich širokou a bezproblémovou přístupnost

 

Máme nové nápady, jak udělat z Loun ještě lepší místo k žití

 

* Rovnoměrně rozložíme investiční aktivity mezi všechny městské lokality včetně opomíjených zón (např. Husova ulice, Tyršovo náměstí) pro zvýšení životní úrovně místních obyvatel a zachování bezpečnosti
* Jsme pro zamezení výstavby dalších supermarketů, hypermarketů a jiných obchodních středisek na periferii města; chceme podporovat místní živnosti a obchody
* Podpoříme farmářské trhy včetně malých živnostníků (např. trhy bez poplatku za zábor, zapůjčení jednotných stánků, podpora předzahrádek)
* Ptáme se občanů, do čeho se má v jejich lokalitě investovat – svěříme jim participativní rozpočet
* Uvažujeme o zavedení “karty lounského občana” s možností čerpání řady výhod, počínaje volným využíváním MHD a výhodami u příspěvkových organizacích města
* Otevřeme diskuzi o způsobu využití Mírového náměstí jako veřejně-kulturního prostoru města namísto parkoviště
* Spustíme program obnovy budov v městské památkové zóně a v této lokalitě nastavíme požadavky na vzhled reklamních poutačů a vývěsních štítů. Tyto aktivity podpoříme možností čerpání finančního příspěvku
* Necháme odborníky vytvořit komunikační strategii města včetně řešení pro sociální sítě, na které vybudujeme image města

 

Víme, že dopravu je třeba řešit chytře a urgentně

 

* Parkování je problém všude – využijeme terénních nerovností pro zřízení patrových nadzemních stání (např. Pod Nemocnicí, ulice Mělecká)
* Budeme hájit investice, které umožní společnou existenci různých druhů dopravy, nikoliv pouze té automobilové; více aut už se do měst prostě nevejde
* Zajistíme garantovaný autobusový spoj do Prahy, nezůstanete stát na zastávce
* Budeme jednat o opravě budovy hlavního vlakového nádraží v Lounech i dalších železničních zastávek (v návaznosti na modernizaci tratě Louny – Lovosice)
Nechceme les dopravních značek. Zrevidujeme a zredukujeme značky tam, kde existují i jiná řešení, např. klidové zóny
* Chceme umožnit cyklistům včetně dětí plynulý a bezpečný průjezd městem pro každodenní běžné cesty; kolo je ve městě nejefektivnějším dopravním prostředkem
* Chceme provést přetrasování linek MHD tak, aby lépe vyhovovaly současným potřebám obyvatel

 

Louny jsou a budou městem kultury

 

* Budeme usilovat o připomínání lounské kultury a lounské minulosti. V tomto se budeme snažit spolupracovat s Oblastním muzeem a Galerií Benedikta Rejta
* Rádi bychom viděli tvorbu místních umělců volně k vidění na veřejných prostranstvích města
* Budeme vyžadovat realizaci dobrých nápadů z “Koncepce rozvoje kultury v Lounech v letech 2015-2020” a rozvineme její další pokračování
* Zachováme Kulturní fond jako zdroj podpory pestrých kulturních aktivit a připravíme návrh udržení jeho financování
* Letní lounské vábení – zábavněji a přitom levněji, více Loun a méně importovaných hvězd

 

Cestovní ruch je obrazem města

 

* Zkvalitníme a propojíme nabídku atraktivit, služeb a aktivit cestovního ruchu do jednoho produktu
* Budeme stavět na kvalitním marketingu, především efektivních komunikačních nástrojích vyplývající z “Komunikační strategie města”. Tyto aktivity budou pokryté odborným personálem
* Prohloubíme spolupráci s partnery (obce, okolní destinační cíle, DA Dolní Poohří, KÚ Ústeckého kraje, CzechTourism). Naším cílem je dostat Louny jako ucelený produkt cestovního ruchu do kampaní Národní agentury CzechTourism
* Chceme klást důraz na pokračování projektu “Cyklostezka Ohře”, na kterou navážeme vytvářením přilehlých cyklotras propojující destinační cíle v okolí města. Zaměříme se na vytvoření okružních cyklotras vedoucích přes středohoří

 

Ve sportu máme na čem stavět, ve školství více pestrosti

* Naší prioritou jsou dobré základní školy a kvalitní gymnázium se skvělými a motivovanými učiteli
* Rodičům chceme dát možnost výběru i z nabídky alternativních směrů předškolního a školního vzdělávání
* Podpoříme zapojení škol do projektu “Zdravá školní jídelna” a dopomůžeme k nastavení spolupráce škol s příměstskými zemědělci, chovateli či statkáři
* Chceme propojit město, jeho organizace a školy v komunitních projektech, např. při návrzích využití veřejného prostoru
* Chceme rovnoměrné financování všech sportovních spolků
* Přímo v rámci školní výuky chceme žákům umožnit praktické seznámení se sporty, které mají v Lounech zázemí a tradici
* Podpoříme zejména mládežnické sportovní spolky a zajistíme pro ně přednostní využití sportovišť
* Budeme podporovat pořádání sportovních akcí ve městě, zejména těch s přesahem do celostátního a evropského měřítka.
* Chceme vytvořit pro školy programy protidrogové osvěty, finanční gramotnosti a kritického myšlení.