DAVID VINCÍK

STUDENT PRÁVA NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

“Otevřená správa města a administrativa.”

V roce 2013 jsem odmaturoval na místním Gymnáziu Václava Hlavatého a v současnosti dokončuji studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Do Loun bych se po škole rád vrátil a chtěl bych se zasadit o to, aby i ostatní studenti a mladí lidé viděli v Lounech svou budoucnost.

Město by mělo co možná nejvíce usnadnit řešení situací souvisejících se životem ve městě.

Při běžném životě se nikdo nevyhne styku s úřady při řešení nejrůznějších životních situací. Tyto správní agendy jsou však bohužel často velmi nepřehledné, roztroušené ve velkém množství zákonů a jejich vyřízení tak pro běžného občana mnohdy představuje velice komplikovaný problém. Na komunální úrovni pochopitelně není příliš velký prostor pro odstraňování byrokratických překážek, město však může zejména prostřednictvím internetu přehledně vysvětlovat jednotlivé typy řízení s přiřazením konkrétních formulářů a žádostí tak, aby vlastní styk s úřadem byl pro občana co nejsnazší. Pokud si tak například bude někdo potřebovat vyřídit stavební povolení, jednoduše si na stránkách tuto záložku otevře, přečte základní informace o stavebním řízení, zjistí výši správního poplatku a na jednom místě stáhne žádost. Pouhý odkaz na stavební zákon na webových stránkách města Louny je naprosto nedostačující. Tento princip funguje u většiny měst (např. Černošice) a já nevidím důvod, proč by se Louny nemohly u těchto měst inspirovat.