Mgr. et Mgr. MARCELA ŠUPÍKOVÁ

PSYCHOLOŽKA, KBT TERAPEUTKA

,,Město které naslouchá potřebám občanů. Lidé mohou důvěřovat zastupitelům, že peníze kterými město disponuje jsou investovány rozumně, k prospěchu všech.”

Jako psycholog mám dobrou možnost poznávat s čím se lidé potýkají. Pracuji s dospělými i dětmi, kteří trpí závislostmi, depresemi, úzkostmi…. Ráda bych aktivně přispěla k tomu, aby se v našem městě zlepšila zdravotní a sociální péče.

Aby zde byli úředníci, kteří jsou nápomocní a vstřícní, aby vzdělávání bylo dobře dostupné jak pro nadané děti, tak pro děti se speciálními potřebami. Chci, aby ve všech částech města byl dostatek upravené zeleně, laviček, cyklostezek, hřišť, pískovišť.

Aby se děti i dospělí cítili spokojeně a bezpečně.