Na posledním letošním zastupitelstvu se schvaloval mj. rozpočet města na rok 2019. Zde jsme nemohli nezmínit, že podle v červnu schváleného Strategického plánu města Loun už měla jeho příprava probíhat trošku jinak. Doba po volbách byla hektická a čas krátký, ale úsilí k vytvoření Akčního plánu a nastavení rozpočtu podle strategických priorit se prostě mělo vynaložit, resp. alespoň zkusit. Takhle budeme strategický plán lovit ze šuplíku přinejlepším se zpožděním a politiky nebude nic nutit k nějaké systematické práci na budoucnosti města. Rozpočet samotný je schválen jako vyrovnaný, ovšem bez zapojení investice do plavecké haly.

Dalšími body byly dovolby některých orgánů – Finančního výboru, Kontrolního výboru (ještě bude pokračovat) a zastoupení města v severočeské vodárenské a destinační agentuře Dolní Poohří. Kontrolnímu výboru předsedá náš Josef Šupík a nově máme zvoleného i místopředsedu (David Vincík). Ve finančním výboru zasedne náš kandidát Martin Vorel. Zajímavá a trochu zmatená byla diskuse o nabídce ČD k odkupu bývalé ubytovny u hlavního nádraží. Převážil zájem jednat o odkupu, ale poněkud vyhýbavě. Motivace by měla být jasná – zabránit případnému komerčnímu využití ubytovny v rámci businessu s chudobou.

Pořád nejsou k dispozici záznamy z jednání zastupitelstva. Opět jsme interpelovali. Chceme se také seznámit s argumentací petice uživatelů zahrádek u čističky odpadních vod, kteří si stěžují na nesnesitelný zápach.

Patrik Racety, zvolený za Louny Spolu, poté vystoupivší z KDU-ČSL, má nyní na stolku cedulku s označením “nezávislý člen klubu ODS”.

Jan Žalud za LS