Celonárodní akce Týden pro klima nenechal sedět na židli zástupce lounské strany Zelených. A tak za nedělního krásného počasí 22. září se místní aktéři vydali upozornit na důsledky klimatické změny a přispět vlastním, byť malý úsilím pod heslem “co neděláš sám, nečekej od druhého”, ke změně současné globální situace.

Uklidili jsme, upozornili jsme, zasadili jsme…

A tak za nedělního krásného počasí 22. září se povětšinou aktéři z mladé nadějné “generace Z” vydali uklidit další kus cesty z Loun ke archeoskanzenu v Březně u Loun. Ani tentokrát se množství nalezeného odpadu nesnížilo. Děkujeme za podporu ze strany aktivity “Ukliďme Česko, ukliďme Svět”, která poskytla úklidové pytle, rukavice i mediální podporu.

Účastníci se poté vydali kolmo přes Louny až na místo výsadby 1. stromu pro klima.

Zásadním tématem akce byl protest proti prodeji Počeradské elektrárny ze strany státu podnikateli P. Tykačovi, vlastníkovi severočeských velkolomů ČSA a Vršany. Vyfocením s transparentem “Zastav smrad z Počerad” stejnojmenné iniciativy (www.zastavsmradzpocerad.cz), vyzvali účastníci veřejnost k podpisu petice proti prodeji. Tomáš Růžek, člen SZ Louny a člen RKO SZ Ústeckého kraje uvedl hned několik důvodů by elektrárna měla zůstat v rukou státu:

“Počeradská elektrárna je největším producentem CO2 v České republice. Za rok vypustí do ovzduší více CO2 než kamionová doprava na území České republiky za celý rok. K tomu produkuje velké množství jiných toxických látek. Louňáků se to týká o to více, že chladící věže elektrárny dotvářejí panorama při příjezdu k našemu městu.

Pařížská smlouva udává celkový trend snižování CO2 na celém světě a mnohé západní země Evropské země tak strategicky činí. Prostředků jak toho dosáhnout je mnoho. Ale právě Česká vláda byla jednou z mála, která shodila ze stolu návrh Evropské komise pro snížení CO2 do roku 2050 a přechod na nefosilní produkci energie.

Na druhou stranu v severočeské uhelné pánvi plánuje státní společnost ČEZ prodej největšího znečišťovatele CO2 za 2 mld. korun, i když původně odhadovaná cena činila až 5 násobek této částky. Je snadné odhadnout, že v plánech majitele Vršanské uhelné není snižování dopadu klimatické krize, ale spálení veškerého uhlí ze “svých” lomů, respektive prodloužení životnosti elektrárny až do roku 2052 za předpokladu, že nebudou prolomeny limity pro těžbu.

A tak miliardové dividendy z českého uhlí, mizící někde v zahraničí na účtu uhelného podnikatele, snad nejsou důvodem mediálního ticha a kradmého vyčkávání pro uplynutí termínu, kdy bude o prodeji rozhodnuto bez nutnosti zásahu vlády. Tento termín je již za pár měsíců!

Více na: www.zastavsmradzpocerad.cz ; www.limityjsmemy.cz

Na závěr celé akce účastnici vysadili strom pro klima opatřeného zavlažovacím vakem, jako symbol naděje, že Globální klimatická akce OSN najde příznivce ze strany široké veřejnosti a společnou silou dojde k zastavení důsledku zhoršování životního prostředí lidskou činností. Strom lze nalézt u koupaliště na zeleném nároží poblíž kostala sv. Petra.

www.tydenproklima.cz