Celkem dlouho naše zelená sekce navrhovala, aby se v i v Lounech provedla jinde běžná tzv. pasportizace zeleně. O co jde? Smyslem má být zmapování ploch zeleně a zejména stromů, popis jejich stavu, stáří, perspektivy apod. Odborná část pak typicky řeší návrh dalšího osudu dřevin v podobě údržby, prořezu, eventuelně kácení. Takový pasport pak může dobře sloužit k plánování obnovy zeleně, při zadávání údržby a může jít naproti i veřejné kontrole. Pokud…

Nyní Louny vypisují zakázku bratru za 3 miliony. Řeklo by se fajn, konečně…ale z našeho pohledu má zadání podstatné vady. Tou největší je fakt, že se bude jednat jen o interní systém pro úředníky. Zakázka nepředpokládá žádný veřejný pohled na draze sesbíraná data, např. přes jednoduchý portál s mapovými podklady. Mohli jste se včas dozvědět, že ve vaší ulici se bude kácet. Ale nedozvíte. Byť v dnešní době by to nemuselo stát víc, jde jen o ochotu za veřejné peníze poskytovat veřejná data.

V zakázce se také příliš neřeší další údržba dat, což musí být kontinuální činnost úřednictva po každém zásahu do zeleně. Jaký bude proces dokumentování změn, jak uživatelsky příjemné bude jejich zadávání přes systém Misys? To se v zadání neřeší a hrozí tak, že pořízená data opět zastarají a skončí v šuplíku, jako předchozí pokusy o pasportizaci stromů.