Pokud už vám vypršelo zkušební předplatné Netflixu a dali byste si nějaký dokument o rozdělení společnosti, počkejte si na záznam z pondělního zastupitelstva. Z tohoto jednání budeme mít u pana Mlčucha mnoho čárek za vystoupení, ne však zcela naší vinou. Pepa přinesl na začátek ochutnávku ze zjištění Kontrolního výboru o situaci v nové plavecké hale, více naleznete v minulém článku. Zato si vysloužil hejt od radního Kučery, jak si může dovolit lézt někam do bazénu a pak mezi zastupitele. Honza zpracoval report o poškozování městských stromů při stavebních pracích a co s tím. Stále čekáme na závěr jednání radnice o umístění stanice měření kvality ovzduší s ČHMÚ, ale za tu dlouhou dobu už se vyskytly i jiné možnosti  – třeba https://agdatacity.cz/.

Poté nastoupila skupinka několika sousedů z ulice Čeňka Zemana a v rámci připomínek občanů města se snažila vyjádřit svoji frustraci z toho, že úplně nedopadla jejich snaha zlegalizovat parkovací místa pro svoje auta na úkor cyklopruhu, který je v ulici již léta vyznačen. My se těmto občanům ani nedivíme, parkovat před domem chce prostě každý. A nejenom v Lounech jsme se dlouho posilovali v přesvědčení, že na to máme nezadatelné občanské právo. Zvolili však poněkud nemístný způsob, kterým osobně napadali Honzu jako jednoho z připomínkovatelů řízení, které silniční úřad vyhodnotil v jejich neprospěch s odkazem na převažující veřejný zájem. Těžko vyčítat zastánci té části veřejnosti, která chce bezpečnější cyklodopravu, že připomínkuje návrh, který zásadně snižuje bezpečnost cyklistů (zde jedoucích v protisměru). Ve vystoupeních zazněla téměř kompletní škála mýtů o cyklodopravě: tohle město není pro cyklisty – nikdo tudy na kole nejezdí – sem bych nikdy dítě nepustil – přes konspirace o účelovém založení spolku a vstupu do dopravní komise až po nechtěné přiznání, že se v ulici díky rychle jezdícím i parkujícím autům nežije úplně dobře. Korunu tomu nasadil zastupitel ANO Vlasta Roflík  připraveným pamfletem o cyklo extremismu, doplněným fotkou z místa bydliště dotyčného cykloteroristy, s výhrůžkou odvety. Na to se nedá říct nic jiného, než že estébácké praktiky zřejmě stékají v této straně odshora dolů.
Pointa a možná i dobrý konec však spočívají v tom, že nejspíš existuje řešení, které zachová jak bezpečí pro cyklisty, tak umožní parkovat domkářům. To by byl ideální stav, ostatně jako preferovanou variantu to Honza popsal již v připomínkách. Hlavní podmínkou by bylo celkové zklidnění ulice. Čímž by se, jak se ukazuje, řešilo těch problémů víc a ke spokojenosti místních. Jenom se to musí odpracovat a ne pouze podléhat menšině, která se umí nejhlasitěji ozvat.

Pak další obtížné rozhodování, tentokrát o prodeji orné půdy, kde mají svůj developerský záměr Ekostavby. Rada se, zřejmě pod tlakem možného nařčení z nadržování (majitel Ekostaveb je sponzorem některých stran) a po přihlášení dalšího zájemce, rozhodla pro obálkovou metodu výběru s min. cenou cca 400 Kč/m. Dle našeho názoru není dobře vlastně ani jedno. Obálková metoda jako riziko, že pruhy pozemků Ekostaveb bude přerušovat jiný majitel s možnými spekulativními úmysly (pokud tedy vyloučíme i jiné možnosti). Ale hlavně cena,  je na dnešní dobu  dle našeho názoru a dohledaných cenových posudků nastavena celkem nízko.  Třeba by to v obálkovém prodeji vyšlo dobře, ale třeba taky ne.  Samozřejmě přišla argumentace, že je v zásadě dobře pozemek prodat levně a hned, jinak se zabrzdí rozvoj města. My si myslíme, že odklad prodeje a požadavek na vyšší cenu nebude mít dopad ani do času, ani do koncové ceny připravených stavebních pozemků. Ty už se teď pohybují kolem 2,5 tis Kč/m a s dostavbou D7 nepůjdou dolů, s čímž developer jistě počítá. Stejně se musí čekat na přípravu Regulačního plánu, který bude pořizovat a platit město. Hrajeme tady pouze o případnou férovější cenu pro Louny, která by neměla mít dopad do dostupnosti stavebních pozemků pro lidi. Zaznívaly i názory, že lidé ubývají a nikdo pozemky nepotřebuje, ale to je nesmysl. Město by mělo napomáhat jejich přípravě a dostupnosti. Ale za férových podmínek, jakkoliv chápeme že na férovost může mít každý jiný názor. Nakonec si koalice nedokázala prodej prohlasovat, takže to možná zabralo.

Jedním ze závěrečných bodů byl rozpočet města na rok 2021. Jsme si vědomi nutnosti úspor i toho, že bolí každého. Ale hájili jsme a budeme hájit školství jako strategickou prioritu č. 1, kde jde o budoucnost, a kde by se ani v krizi škrtit prostě nemělo. Finanční výbor a rada nerespektovaly závěry rozpočtové skupiny a prosadily 7% snížení rozpočtu ZŠ. Šlo o necelých 1,5 mil Kč. Jak trefně poznamenal Pepa, kdyby byl personál nové plavecké haly o 2 lidi štíhlejší, je to za rok zpátky. Možná i díky tomu měla koalice problém s prohlasováním rozpočtu, pomoci musela i opozice.

Dále si ZM si dalo opravku minulého hlasování o snížení odměn neuvolněných zastupitelů, prošlo to už hladce. Asi dobře. Kdyby se ty peníze daly adresně do školství, ještě lépe. A kdyby se na školství použily vědomě na základě práce se strategickým plánem, bylo by to tak, jak to má být.


Krycí jméno Pepa: zastupitel Josef Šupík, LS
Krycí jméno Honza: zastupitel Jan Žalud, LS