Na příštím zastupitelstvu bude důležitý bod – návrh na odprodej 51% podílu Technické správy města Louny, s.r.o.

Zájemcem o vstup do společnosti je Marius Pedersen – firma, která nám sváží odpady.

Jak se k tomu správně postavit? Co je vlastně v zájmu města? Vidíme zde zatím silněji argumenty proti návrhu: budoucí nemožnost zadávat speciální zakázky “z ruky”, riziko menší konkurence a tím i růstu cen zakázek pro město, omezení “nelukrativních” činností typu správy hřbitovů. Zkrátka vše co plyne z faktu, že příští rozhodování ve společnosti by se odehrávalo jen podle striktně ekonomického pohledu. A třeba to nemusí být ten jediný správný…

Na straně druhé zaznívá, že společnost se propadá do ztráty, město ji moc neumí řídit a majoritní partner přinese potřebnou efektivitu a manažerskou kompetenci. Nezanedbatelný bude asi i jednorázový příjem za prodej podílu.

Je otázka, jestli 49% vlastnictví s rolí pouze kontrolní pro město pak ještě dává nějaký smysl, zda neprodat 100 %. Zajímavá by ale z našeho pohledu byla dosud nediskutovaná varianta, že by nová společnost s podílem města zahrnula pod svou činnost i odpadové hospodářství. Pak by sice město ztratilo většinovou kontrolu nad TSML, ale naopak získalo alespoň částečný vliv na odpady. Tedy na to čím, jak, za kolik se vyváží odpady na území města.