Na dubnovém zastupitelstvu máme od pana Mlčucha, který to sleduje, jistě hodně čárek za aktivní vystoupení. O to ale nejde, v rámci jednacích bodů bylo dost věcí ke komentování a navíc jsme přinášeli nová témata:

1. Dostáváme od vás čím dál více podnětů ke stavu údržby zeleně ve městě; nevysvětlené kácení stromů, kvalita zásahů do keřů apod. Navíc sledujeme nové trendy péče o zeleň v městském prostoru a ty se tu zatím nijak neprojevují. Zásahy se dějí nekoncepčně a nekomunikují se. Proto J. Žalud chtěl iniciovat časově omezenou pracovní skupinu pro návrh koncepce péče o zeleň vč. řešení role městského zahradníka. Hlasováním to neprošlo s tím, že toto má řešit stálá komise pro životní prostředí. Zeptáme se tedy za nějaký čas, zda řeší a jaké jsou výsledky.

2. Blok Pepy Šupíka – pozvánka na další vycházku zastupitelů 26.4. s tématem dětská hřiště (na minulé jsme byli jen my dva). Výzva ke zpracování koncepce parkování ve městě. Apel na frekvenci vyvážení tříděného odpadu.

3. Projednávalo se využití a nevyužití předkupního práva na celkem lukrativní pozemky na okrajích města. Tam kde město nevyužilo (za Zahradním městem), můžeme v brzké době naopak očekávat tlak na odprodej městských pozemků, které budou blokovat možný developerský projekt. Budeme sledovat.

4. Úvěr 180 milionů na bazén? Půjčit si musíme, ale nedostali jsme žádnou analýzu, proč zrovna tuto částku. Naopak jsme se dozvěděli, že bude díky dotaci a odpočtu DPH potřeba méně. Zbytkem si může vládnoucí koalice vylepšit reputaci u voličů jinými investicemi na úkor dluhu nás všech. Proto jsme pro úvěr nehlasovali.

5. Přidělování dotací. Zajímal nás mj. sport. Podle analýzy Louny Spolu je tam pár problematických bodů k diskusi a třeba přenastavení některých parametrů přidělování. Přesto jsme jednoznačně hlasovali pro přidělení, každá koruna na sport dobrá.
Zkusili jsme třeba přepočítat dotace ne přes kluby, ale přes odvětví. Vyšlo nám, že basketbal, bojové sporty a atletika společně mají podle údajů v žádostech větší členskou základnu do 18 let než všechny ostatní kolektivní sporty dohromady (fotbal, hokej, házená, florbal a baseball). To je minimálně zajímavá informace. Dále chybí kritéria pro hodnocení akcí pořádaných kluby, rozptyl příspěvků je značný. A proč třeba z dotací nelze hradit trenérskou činnost? Éra dobrovolníků obětujících veškerý volný čas už bohužel téměř skončila, bez příspěvku na trénování se obejde málokterý klub.

Mimo zastupitelstvo jsme řešili ještě např. nabídku ekologických vratných kelímků (nick-nack) pro akce spolupořádané městem. Je ostuda, že na městských akcích se ještě válejí nevratné plastové kelímky na pivo. Kompletní projekt s návrhem modelu financování dostala komise pro letní vábení. Zda si návrh adoptuje, či zvítězí jiné zájmy, či dokonce nezájem, uvidíme.

Pracujeme pro vás!

Přehled dotací sportovních odvětví v Lounech, přidělování duben 2019 (v tis. Kč) :

Záznam 5. ZM:
https://www.mulouny.cz/cs/mesto/zastupitelstvo-mesta/on-line-prenosy-ze-zasedani-zastupitelstva-mesta-loun/5-zasedani-zastupitelstva-mesta-loun-ze-dne-15-04-2019.html