Z důvodu mnoha karantén a různých opatření jsme museli kontrolní výbor několikrát posunout a bylo těžké najít vhodný termín. Dlouho očekávané setkání s hlavním hostem, paní ředitelkou Kuďouskovou, zodpovědělo mnoho našich otázek.

Zde je pár věcí při neděli, další se dozvíte ze zápisu, který bude k dispozici během příštího týdne. Ve veřejném prostoru rezonovalo mnoho otázek, takže popořadě.

Závad nebylo 800, ale pouze 52, z toho 6 jich zbývá k dořešení. Tobogán nebyl nikdy prasklý, ale prosakoval jeho dojezd (možná trošku slovíčkaření, ale uvádím jak jsme dostali). V žádném zápisu z rady města není navýšení zaměstnanců na 39. Prý to vychází ze schválení provozu Radou města z července, kdy nic o počtu zaměstnanců není, ale paní ředitelka si to z nepřímých indicií takto vydedukovala. Na kontrolním výboru jsme to vyhodnotili tak, že by měla být nastavena lepší komunikace. Stejně tak jako v případě vypuštění bazénu.

Bazén tehdy ještě napuštěný. Zdroj: Město Louny

Rozhodnutí vypustit bazén nebylo lehké. Chceme pomoci nalézt nějaké podložené řešení, které bude sloužit jako precedens do budoucna. Pravděpodobně neexistuje žádné ideální, ale systém vyhodnocení, který zvolila paní ředitelka prý spolu s vedením města, je naprosto nedostatečný.

Rozlohou bazénu mohlo halu využívat více než 30 lidí najednou. Průměrná návštěvnost bazénu byla do jeho uzavření okolo 130 lidí/den. Od čtvrtka mohl tedy náš nový bazén pokrýt celou poptávku lounských občanů a zároveň generovat příjem téměř 20 000,-Kč/den pouze ze vstupného. Paní ředitelka nám na kontrolním výboru řekla, že napouštění bude trvat nejméně dva týdny a že by ráda začala napouštět. Náš bazén se však nenapouští. Rada musí nejprve schválit finance pro jeho napuštění. Čeká se tedy na pondělní zasedání rady města, kde se bude rozhodovat. Všichni zaměstnanci bazénu jsou plně na svých pozicích, takže chybí pouze voda. Kdo uhradí ušlý zisk, a proč tohle nebylo zohledněno, budeme dále řešit na zastupitelstvu. Nebyla prý vypočítávána ani varianta temperování vody při nižší teplotě. Od čtvrtka je otevřena sauna, takže i celá hala je vytápěna na provozní teplotu. Ve čtvrtek bylo dle pokladní 18 lidí v průměru za 100 Kč. Argumenty o úspoře energií jsou tak z velké části absolutně liché, protože pracují bez dat o spotřebě během uzavření bazénu. Konkrétní čísla paní ředitelka nevěděla. Ve čtvrtek jsem v sauně byl a rád bych si šel i zaplavat. Jedu dnes večer tedy opět do sousedních Postoloprt. Je to pro nás nepředstavitelné zejména proto, kolik rádoby politiků z města i republiky se lačně fotilo na hale při jejím otevření.

Josef Šupík