Blíží se konec volebního období a my se tímto vyjádřením obracíme primárně k vám, voličům a přiznivcům. Informovat jsme se vás ostatně snažili pravidelně, viz zápisy na našem webu.

Jak asi víte, po úspěchu ve volbách před čtyřmi lety a následném oslabení po fatální zradě M. Pehra (tehdy KDU-ČSL) nám z možností, které by byly v souladu s naším svědomím, nezbylo než zaujmout místo v opozici. Hlavním cílem nás, zbývajících dvou zastupitelů LS J. Šupíka a J. Žaluda, se stalo důstojně s touto rolí naložit a hájit zájmy našich voličů až do konce sil a mandátů. Zastupitelstvo města rozhoduje o věcech zásadních, nikoliv však každodenních. Snažili jsme se však naše mandáty odpracovat poctivě, zaměřovat se nikoliv na laciné výkřiky, ale spíš poukazovat na možná systémová řešení problémů. Těch má město stále dost, stejně jako spousty pozitiv.

V průběhu volebního období 2018 – 2022 jsme v ZM, Kontrolním výboru, či v rámci pracovních skupin iniciovali nebo aktivně řešili,  například jak:

..zvýšit a stabilizovat rozpočty pro ZŠ
..iniciovat plánování udržitelné mobility ve městě
..zpřístupnit passport zeleně pro veřejnost
..propagovat mezi občany Milostivé léto a zrevidovat městské nedobytné pohledávky
..začít se starat o pramen Luna a zpřístupnit ho léčebným účelům
..připravit inteligentní systém svozu komunálního odpadu s vážením + svoz bioodpadu
..neprodávat pod cenou a bez podmínek developerské pozemky
..umožnit plavecké škole Prosen fungovat v novém bazénu a vůbec fungování bazénu pod původní ředitelkou
..předělat klikací rozpočet města, aby se z něj dalo něco vyčíst
..zavést monitoring kvality ovzduší ve městě
..nenechat stavební firmy poškozovat městské stromy a zeleň
..se nestát jediným městem, které ruší cyklostezky místo jejich zřizování
..získat kontrolu nad odpadovým hospodářstvím namísto prodeje TSML
..zklidnit centrum města od tranzitních a parkujících aut a přinést sem více života
..koupit drážní budovu u Oharky a zkusit vytáhnout tuto lokalitu z bryndy
..nenechat ČEZ prodat Počerady, aby tady s výjimkami z emisních limitů ničily naše zdraví donekonečna
..neprodávat městské byty, prostě už vůbec
..zlepšit stav dětských hřišť, předtím jsme je všechny zrevidovali
..dělat městské akce s ekologickými vratnými kelímky
..systematicky zlepšit péči o zeleň ve městě s pomocí odborníka
..trvale zveřejňovat záznamy ze zastupitelstva a přehledněji sestavovat zápisy z rady města

Některé věci skončily úspěchem, jiné ne, některé jsou zatím na cestě. Určitě budeme dál sledovat, jak se naše milované město jako celek i naše jednotlivá rozpracovaná témata vyvíjí. Pro následující volební období jsme se ale rozhodli značku Louny Spolu uspat a my jako lídři dále nekandidovat. Ceníme si všech, kteří do toho jdou a budou řešit prospěch města, nikoliv prospěch svůj osobní.

A proč do toho znovu nejdeme my? Jednoduše řečeno, nyní zkrátka nemůžeme zaručit, že bychom se politice mohli věnovat naplno. Osobní důvody pro to máme každý trochu jiné (a pokud se chcete začíst, postupně je ozřejmíme). Společné je ale přesvědčení, že takto bychom nepovažovali naši kandidaturu za poctivou. Víme, že mnohým stačí “být u toho” a nic moc pak neřešit. To ale není náš styl. Pokud do toho někdy půjdeme znovu, chceme být hybateli a mít k tomu potřebný čas a energii.

Jsme rádi, že jsme svým angažmá možná inspirovali další mladé a dostatečně naivní, aby šli do politiky. Je to setsakramentsky potřeba. Pod patronací Pirátů se v Lounech vyloupl nevlastní bratříček LS, která si říká velmi podobně – Louny Společně. Asi naleznete velké překryvy v programu a grafice, to ostatní se teprve ukáže. Nesvítíme jim do toho, ale snad jim budeme moci fandit.

Jan Žalud a Pepa Šupík, 5. 8. 2022


Kandidovat nebo nekandidovat je v blížícím se čase voleb jedna z nejzodpovědnějších otázek, kterou jsem si mohl položit. Rozhodnutí to nebylo jednoduché. Chtěl bych poděkovat všem, co mi umožnili poslední čtyři roky být členem lounského zastupitelstva a předsedou kontrolního výboru.
Za dobu čtyř let jsme jako kontrolní výbor nedostali bohužel ani jeden úkol. Veškerou činnost jsme museli iniciovat a musím říct, že od druhého roku nám v tom zastupitelstvo nikterak nebránilo. Naší hlavní prací se organicky stal plavecký bazén, který nám dal opravdu zabrat a to dokonce tak, že v jednu chvíli hrozilo kontrolnímu výboru rozpadnutí. Průběh kontroly na plavecké hale začal přátelským pozváním paní ředitelky a nakonec skončil jejím nevyhnutelným odvoláním z této pozice. V průběhu jednání jsem přemýšlel, jestli to není příliš tvrdé a unáhlené, ale čas ukázal, že náš přístup byl vhodný a konání zastupitelstva v tomto ohledu mělo být na náš podnět ještě dynamičtější. Pro další zastupitele je to velké poučení, že řádné a kvalitní výběrové řízení na důležité pozice je k nezaplacení.
Rád bych poděkoval především Honzovi Žaludovi, že jako zkušenější mne po celé čtyři roky vedl. Nikdy neustoupil svým ideám a představám o zdravém a komunitním městě a celou dobu myslel a hájil ty nejpotřebnější zájmy města a občanů od zdravého rozpočtu až po ochranu naší městské flóry.
Nebyly to pouze čtyři roky, ale také mnohé roky předchozí, kdy jsem byl členem komise Letního Lounského Vábení. Je to tedy téměř deset let, co jsem se aktivně podílel na péči o město. Teď nastal čas, kdy si musím připomenout ryze komunitní práci a věnovat čas především rodině, tak aby i moje děti měly motivaci a nadšení starat se o své okolí. Doufám, že se mi podaří v nich podnítit zájem a starost o své okolí, tak jako se to podařilo mým rodičům u mě. Děkuji také mé manželce, že mne podporovala v přípravách a během času stráveném na zastupitelstvu a kontrolním výboru. Je čas sbírat další inspiraci ve světě, nové nápady a myšlenky a možná opět nastane čas, kdy budu moc s čistým svědomím říct, že budu mít městu opět co předávat a budu městu ku prospěchu. Rád bych poděkoval všem kamarádům a známým, kteří se toho v roce 2018 nebáli a šli do toho s námi. Doufám, že naše konání dodalo odvahu všem mladým a budu moc rád, když navážou na naší práci. Nakonec jsem se rozhodl nekandidovat.

Josef Šupík


Nerodilo se to ve mně lehce, nakonec to NE politice o pár bodíků vyhrálo. Možná je to vlastně prohra. Ale spíš se to beze mě už obejde, když vidím to množství mladých a čerstvých kandidátů. Srovnejte se situací před čtyřmi lety, kdy jsme se celkem osaměle snažili o zásadní generační obměnu.
Konkrétně? Mix tří hlavních důvodů. Zaprvé, stále cítím odpovědnost za všechno to zmařené úsilí a naděje v posledních skorovyhraných volbách. Přes četná varování jsem jako lídr trval, ve jménu spojování a pestrosti, na angažmá člověka, který pak vše potopil. Ten zmar z lidské prohnilosti se těžko popisuje. S variantami, které zbyly ve hře, nemohl být spokojený vůbec nikdo…voliči, naši kandidáti, i to město mohlo třeba vypadat jinak. Dost dlouho trvalo, než jsem přestal chodit kanálama a řekl si, že nezbývá než dotáhnout poctivě, co se dá. Z pozice osiny v zadku čili opozičního zastupitele. Jasný, pro půlku lidí je pak člověk špatnej, páč si dovolí kritizovat jejich oblíbence. Pro druhou půlku kritizuje málo jejich neoblíbence. Ale co si stěžuju, být ve vedení radnice jistě znamená hejtů násobně víc. Každopádně cenná zkušenost… a na druhé straně aspoň pár prosazených věcí a radost z toho, že konzistentní názor i po prvotním odporu občas dojde naplnění.
Za druhé: Poslední dobou mě cosi nutí (říká se tomu krize středního věku) přehodnotit mé rozbujelé aktivity ve smyslu “pořádně, nebo nic.” V budoucnu to zase může být jinak, ale teď vím, že následující čtyři roky se komunálu naplno odevzdat prostě nemůžu. A přicmrndávat nebo jen “být u toho” už by mě vlastně neuspokojovalo, byť mnozí takhle fungují. Rodina, které teď vše dělám navzdory, třeba ocení. Možná je taky třeba si přiznat, že na to nemám, hlavně rétoricky.
Za třetí a vlastně už hypoteticky: Jít do toho, potřeboval bych vizi nějaké seriozní většiny, která se shodne na s.t.r.a.t.e.g.i.c.k.é.m způsobu řízení města. A když si představím zdejší pravděpodobný landscape po volbách, nějak to tam nevidím (s omluvou pár jednotlivcům, kteří by věděli o čem je řeč). Co to znamená? Přibližně pravý opak rozhodování ve stylu “včera na schůzi jsme s kucíma z partaje vymysleli supr chodník donikam, pojďme to udělat co nejdřív a rozdělané investice nějak posuňte, to přece dokážete, milí úředníci…”. Více či méně dobré ad-hoc nápady jednotlivých stran znamenají tu krok dopředu, tam krok zpět, ve výsledku se ale město jako celek moc neposunuje. Teda možná posunuje, ale spíš náhodně a nevíme kam, protože nikdo nic neměří a nevyhodnocuje.

Na závěr bych chtěl poděkovat souputníkovi Pepovi, že vydržel v nevděčné roli předsedy Kontrolního výboru. Není nic vzdálenějšího jeho aktivnímu naturelu, než rýpat se v cizích chybách. Vydržel, ale chuť k dalšímu angažmá mu to vzalo.

Jan Žalud