Hluboko do tmy jsme tentokrát seděli na ne zcela pohodlných lavicích v zasedačce při 7. jednání ZM Louny…

Pepa Šupík okomentoval průzkum všech hřišť a dětských prolézaček na území města, který provedl společně s odborem školství, kultury a sportu. K urgentnímu řešení je podle něj stav hřiště u Tyršova náměstí a nedostatečné pokrytí lokality Zahradní město. Vytipovali rovněž několik desítek mnohdy nenáročných vylepšení hřišť (čáry – koše – branky), které je umožní využívat efektivně a k daným účelům. Chtělo by to též na stránkách města zveřejnit přehled hřišť s popisem, aby bylo jasné, kde můžete hrát to, co zrovna potřebujete.

Vícekrát už jsme se i v LS zabývali neexistencí měření kvality vzduchu v Lounech, jsme snad jediné město v severočeské pánvi, které ho nemá. Na základě podnětu občana v diskusi na ZM jsme už uložili radě, aby se zabývala jednáním s ČHMÚ. Jan Žalud si opět nedal pokoj s koupáním v řece, přišel s vytipovanými 2 nekomplikovanými věcmi, které by umožnily občanům kultivovaně okusit vody Ohře. Ostatně, desítky lidí už se v horkých dnech na různých místech koupou a musí se přitom pouštět po příkrých stezkách nebo lozit bahnem. Stavebnicové molo nad jezem a přístupová stezka k břehu nad železničním mostem, kde je mělká voda a čisté dno, by se snad daly řešit velice rychle.

Jedna věc která nás mrzí – České dráhy nabízejí přednostně městu k odkupu budovu bývalé ubytovny pro vlakové čety – velký dům u hlavního nádraží, naproti ubytovně Oharka. Můžeme jen domýšlet, co asi v budově vznikne, pokud půjde do volného prodeje…další ubytovna tuhle lokalitu prostě dorazí. Dle našeho názoru by se do tohoto konce města naopak mělo investovat, aby se z ní nestala no-go zóna, která navíc bude branou našeho města. No a odkup na ZM neprošel. Děj se vůle zastupitelů…tedy těsné většiny, která to neschválila.

Na tomto jednání ZM byly původně dva body, ve kterých šlo o přímý prodej majektu města do rukou zdejších prominentních podnikatelů. Bylo vidět, že oba body působí velkou nervozitu a složité rozhodování i v řadách vládnoucí koalice. Prodej pozemků Ekostavbám byl stažen ještě před zahájením, prodej neoprávněně zastavěných pozemků firmě SEKO byl stažen v průběhu emotivního jednání. Mimo jiné to byla výborná příležitost, abychom si uvědomili, jak úlevné je řídit se v těchto situacích jen vlastním svobodným úsudkem. A nikoliv tím, že by peníze toho či onoho hrály roli v kampani našeho sdružení. I zdravý úsudek přeci může napovídat, že město by mělo se svými podnikateli žít v jisté symbioze, pokud tedy dané subjekty hrají podle pravidel a třeba nezištně podporují rozkvět města. Pokud ale do tohoto vztahu vstupují peníze volebním stranám, vždy tam bude buď pocit závazku, nebo naopak nemožnost svobodně hlasovat kvůli střetu zájmů. Obojí může být problém pro čisté a efektivní rozhodování jak na jednáních ZM, tak samozřejmě jinde, nemluvě o vlivu na celkové povolební uspořádání. Věříme, že na tomto jednání si to uvědomili i všichni ostatní. Alespoň pro příště. K jistým doznáním už muselo dojít i v průběhu jednání ZM.

I z těchto důvodů jsme hned po komunálních volbách oslovili všechny volební subjekty (skrze lídry), aby nám všem poskytly údaje o zdrojích financování svých kampaní. Jak jsme tenkrát s apelem na transparentnost dopadli?

ANO – odkázalo na centrální transp. účet, bez dalších detailů
ČSSD – výše rozpočtu, zdroj strana a vlastní finance lídra
KSČM – neposkytla údaje
Louny Spolu – to jsme my a detaily naleznete níže
ODS – neposkytla údaje
SPD – neposkytla údaje
Lepší Louny – neposkytla údaje
USZ – výše rozpočtu, zdroj ” byly vybrány na členských příspěvcích a darech našich členů a příznivců.”
VPM – výše rozpočtu, zdroj vlastní finance top kandidátů