Covid končí a zastupitelstvo se proto konalo v tradičních prostorách zasedačky radnice. Účast byla tentokrát velmi slabá. Možná proto koalice stáhla jediný potenciálně diskutovanější bod, prodej městského domu Na Valích (bývalý Digon). Starosta přednesl zprávu o tom, co podniklo město v krizovém řízení po vypuknutí války na Ukrajině. Mimo jiné promptně zařídilo prostory a další věci pro vznik Kontaktního centra, což hodnotíme kladně.

Kromě hladkých témat jako přejmenování parku U Trati na Park letců RAF bylo na programu i pár směn pozemků a prodej orné půdy. Jsme principielně proti prodeji strategicky hodnotného městského majetku, který může sloužit veřejnému zájmu. To jsou typicky nemovitosti využitelné na nájemní/sociální bydlení či právě orná půda, kde město jako vlastník může uplatňovat vliv na udržitelnost zemědělského hospodaření nebo taky na budoucí prostorový rozvoj obce. Normálně by prodej prošel a nepřišla by vniveč práce s výběrem kupce, leč v důsledku neúčasti koaličních zastupitelů a nedohody s opozicí usnesení o prodeji nedostalo dost hlasů. V souvislosti s prodejem majetku jsme obecně podotkli, že by bylo dobré některá výběrka moderněji inzerovat, ve prospěch vyšší prodejní ceny pro město… když už tedy musí k prodeji dojít.

Největší hlasovací show se nakonec strhla kolem nenápadného bodu rozpočtových změn, kde se řeší i schvalování pravidelných dotací z fondů města (kulturní, sportovní, sociální). Po všech jednáních na komisi i na radě padl návrh na navýšení jedné konkrétní dotace, pak se přidal další….a vznikla z toho nesystémová bramboračka. Ostatně to můžete vidět na záznamu: https://youtu.be/MlMr-awH1lk. My jsme se snažili nehodnotit věcně jednotlivé dotace, ale držet hlasovací návrhy co nejblíže existujícímu systému, kde hlavní slovo má příšlušná komise a její pravidla. No, nějak to dopadlo.

Na závěr se schvaloval Pepův zápis z posledního jednání Kontrolního výboru ZM, který se zabýval technickým a provozním stavem plavecké haly.

Blíží se konec 4letého volebního období a s ním i čas bilancování. Příště vám přineseme přehled, co se událo na poli cyklodopravy v Lounech.