Tentokrát se zastupitelé vrátili kvůli covidu opět do příjemného prostředí KD Zastávka. Program byl hustý jak bramboračka, ale nakonec vše hladce plynulo k brzkému závěru. Asi zafungovalo předvánoční smíření, nebo nechuť mluvit do respirátoru…

Stěžejním tématem bylo schválení rozpočtu města na rok 2022. Museli jsme jako každý rok připomenout, že se město neřídí metodikou Strategického plánu, který má v šuplíku. Ale už jsme asi taky smíření, nebo spíš rezignovaní. Strategie je zkráceně od toho abychom věděli, proč a do jakých oblastí rozvoje města investujeme a jaký to přináší benefit udržitelnému žití. Nikoliv ad-hoc investice, které někdo přinese do rady. Co se týče náplně rozpočtu, je celkem štědře nastaven. 505 milionů na straně příjmů i výdajů, oproti 411 mil. plánovaných příjmů na letošek. Držme palce ať příjmy v roce 2022 vyjdou tak, jak jsou očekávány. Minule jsme bojovali za navýšení rozpočtu pro školství, letos se ZŠ dočkaly, sláva. Rozdělování mezi jednotlivé ZŠ ještě není optimální (kritérium Počet tříd opravdu ne, ale to je na detailní debatu). Hlasovali jsme rozhodně pro i kvůli tomu, že rozpočet počítá s tvorbou PUM = Plán udržitelné mobility. Ten by měl koncepčně pokrýt nekonečné diskuse o parkování, motorové i nemotorové dopravě tak, aby se ve městě dalo pohybovat a přitom ještě žít. Kdo pozoruje narůstající kolony aut ve špičkách, tuší že je potřeba se k tomu nějak postavit. Věřme, že představitelé města věděli co schvalují a shora tento důležitý dokument zaštítí. I my jsme připraveni udělat vše pro to, aby to nebyl další dokument do šuplíku, ale jeho obsah se v příštích letech naplňoval v praxi.

V úvodních připomínkách občanů a zastupitelů jsme se vrátili k pramenu LUNA a požadavku na lepší propagaci Milostivého léta, kde se k možnosti odpuštění části dluhů státu a obcí přidaly i banky a další organizace.

Jak jsme postupně zjistili, město jako správce o pramen Luna oproti původním proklamacím nepečovalo řádně podle podmínek lázeňského zákona. Původní povolení pro medicínsko-rehabilitační užití tak zaniklo. Odbor správy majetku už celou problematiku rozkrývá. Pro jistotu jsme ale navrhli usnesení, které Radě města ukládá zajistit stálé plnění daných zákonných podmínek, které umožní pramen užívat k lékařským účelům. Unikátní zdokumentované vlastnosti pramene to zasluhují. Schváleno jednomyslně, děkujeme. A o Lounech v tomto smyslu možná ještě bude slyšet!

Milostivé léto vidíme jako unikátní šanci pomoci části obyvatelstva, které se nemá šanci dostat z dluhů. Zatěžuje to celou společnost a zejména náš kraj, kde je exekucí úplně nejvíc. Ano, dluhy se mají platit, ale nemusí na tom nutně vydělat nejvíc exekutoři, zatímco dlužník utopený v šedé ekonomice stahuje na dno celou svou rodinu a závisí na pomoci státu. Výsledek odpuštění příslušenství a splacení jistiny je win-win-win pro věřitele, dlužníka i společnost.

Jo, a Kontrolnímu výboru pod vedením Pepy Šupíka byla schválena hlavní náplň činnosti na příští rok – kontrola nedostatků nové plavecké haly. Good luck!