Záznam z 9. zastupitelstva je už hotový a my vám zde přinášíme poznámky k bodům, které považujeme za důležité. Avšak těm z vás, kteří nedočtou na konec, chceme popřát klidné svátky Vánoční a šťastný Nový, dvojkový rok.

 • chválili jsme uspořádaný seminář Plánujeme město s architekty a urbanisty (a dozvěděli se, že hned poté podal výpověď dosavadní architekt města Louny p. Čermák).
 • chválili jsme proběhlou veřejnou debatu k plánované dopravní úpravě v centru města – pěkná účast, kultivovaná diskuse; snad bude dost odvahy to prosadit a zároveň podpořit setkávání lidí na náměstí
 • rozpočet byl schválen snad jednomyslně a hrozně rychle – možná je to právě tím co jsme kritizovali, tj. že narozdíl od minulých volebních období nedochází k projednávání rozpočtu v pracovních skupinách; takže zastupitelé a opozice se k tomu dostanou až týden před schvalováním. Dalo by se diskutovat o spoustě konkrétních částek, ale  už je pozdě. Ještě systematičtěji by k sestavování rozpočtu mělo docházet v rámci tzv. Akčních plánů strategického plánování – ale to se v Lounech zatím neděje vůbec. Příslib zazněl. Opět.
 • na stůl se vrátila otázka odkupu drážní budovy v lokalitě u Oharky. Minule jsme se přimlouvali za odkup a smysluplné využití, jinak se lokalita propadne do vyloučení. Tentokrát se k tomu připojili ostatní včetně ANO a zastupitelstvo dalo zelenou dalšímu jednání se sníženou cenou 2 mil. Kč
 • prodej neoprávněně používaného pozemku v SEKU se dle očekávání přetransformoval na nájem, ale koalice se asi špatně domluvila a usnesení neprošlo; podle našeho názoru se to celé dalo řešit otevřeněji a důstojněji – sponzorované strany kdyby se k tomu přihlásily (nejenom ANO), p. Sedláček kdyby něco vysvětlil a nabídl třeba nějaký bonus jako uznání chyby – mohlo už to být vyřízené. Viz naše poznámky z předešlých ZM.
 • těsně prošel náš bod, stanovisko k prodeji elektrárny Počerady; děkujeme zastupitelkám a zastupitelům za osobní odvahu: “Zastupitelstvo města Louny v obavě z prodlužování negativních dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel vyjadřuje nesouhlas s prodejem elektrárny Počerady.” Na stole jsme měli i názor ČEZu, některé podklady potvrzoval a s některými polemizoval, žádný však nevyvrátil. I když necháme stranou všechny analýzy (které lze donekonečna zpochybňovat), položte si dvě jednoduché otázky:
  • je život pod komíny největší a nejstarší uhelné elektrárny zdravý pro vás a vaše děti?
  • chcete místo plánovaného ukončení dožilé elektrány prodlužovat její činnost?
  • pokud jsou odpovědi NE-NE, pak je i pro vás je zřejmě nežádoucí její prodej do soukromých rukou