Město zveřejnilo výsledky ankety s nápady na využití objektu Daliborky. Celkem rezonoval i náš (váš) návrh na společný projekt s muzeem a prostor pro fotografická díla s tematikou Loun.

Daliborka
Foto: MU Louny

“Anketu, která proběhla od 1.11.2020 do 30.12.2020, zhlédlo 966 zájemců (v elektronické podobě 953) a plně ji dokončilo 568 účastníků (v elektronické podobě 555). Respondenti měli možnost uvést maximálně 3 návrhy, jejich první odpověď přišla 2.11.2020 a poslední 30.12.2020.”

Výsledky ankety - tabulka

Louny Spolu na dotaz městského magazínu Zloun:

“Rádi bychom, aby tato budova mohla sloužit veřejnosti, proto určitě neprodávat. Rekonstrukce bude zřejmě nutná, zároveň ale umožní navrátit vnitřní prostory pokud možno do původního historického stavu. Jelikož to všechno bude něco stát, ideální by bylo spojit síly města a nějaké další veřejné instituce, např. muzea, které by pak mohlo prostory důstojně využít. Co se pak týká nápadů na konkrétní využití, padl mezi našimi příznivci návrh třeba na stálou expozici fotografického umění s lounskou tematikou. Hodnotné fotografie v Lounech nepořizoval jen J. Funke, ale třeba i naši místní význační umělci.”

A co bude dál? Politici budou hledat nějakou shodu a samozřejmě peníze, k jednání by mělo dojít do konce pololetí.