…a uvidíme, jak se bude točit. Dámy a pánové, máme za sebou poslední zastupitelstvo volebního období 2018-2022. Brzy bude k dispozici zápis i nahrávka, kde si můžete najít detaily, třeba k výši poslední várky dotací z fondů kultury a sportu. Hodně se směňovaly pozemky tak, aby to pro obě strany dávalo smysl. Schválily se prodeje pozemků situované v Dobroměřicích. S tím jsme neměli problém, vyvolávací cena do aukce byla na zastupitelstvu ještě zvýšena a o jiném využití pro Louny se tady moc nedalo uvažovat. Schválen též odkup pozemků na Lužerady, třeba se tam brzy projedete po lepší (městské) cestě.

Za nás jsme se snažili trochu pouklidit některé námi otevřené věci:
1) jak jsme na tom s uznáním pramene Luna coby léčebného média? Běží, detaily budou dodány písemně.
2) jak probíhá pilotní provoz vážení komunálního odpadu a sběru hnědých popelnic s bioodpadem (mělo být splněno do 30.9.)? Nijak.
3) když už jsou konečně výstupy měření kvality ovzduší v Lounech k dispozici v mobilní aplikaci (wow), proč je to ale zase v jiné aplikaci než DEJ TIP ke sběru podnětů? Radnice o tom vlastně neví, nikdo nekoordinuje. Pozn: Data o ovzduší jsou nyní v uživatelsky celkem příjemné aplikaci Munipolis, která umí zprostředkovat i vývěsku úřadu, hlášení závad apod. Ideální by bylo vše sloučit sem.

To už na ZM nebylo, ale snažili jsme se rozpomenout, na co jsme v poslední době upozorňovali a co vlastně dopadlo dobře, čili radnice to vyřešila:

Oprava cykloboxů u autobusového nádraží
Erodující stezka Pod Šancemi
…alespoň rychlá sanace
Muldy u Alberta – vyřešeno na náklady vlastníka AN
A zásadní záchrana stromové aleje v Jeronýmově před SČVaKem

Vážené dámy, vážení pánové, děkujeme že jste s námi byli. Občas se tu budeme ozývat, ale jinak si dáme od politiky na chvíli odstup.