Sice mimořádné, ale dlouho dopředu avizované zastupitelstvo se konalo 8. listopadu. Radnice dokonce předem uspořádala informační setkání zastupitelů, za to palec nahoru.

Na přípravném setkání ani na samotném ZM se kupodivu žádná vášnivá diskuse nevedla. Vlastně vůbec žádná. Ta je holt asi typičtější pro témata mnohem marginálnější. Ale to, jak budeme nakládat v příštích letech s odpady, může mít na městskou kasu vliv v řádu desítek milionů korun. Škoda, že prostřednictvím jednání ZM se radnice nepokusila celou záležitost lépe osvětlit a dát do souvislostí, např.:

– že do roku 2030 se bude 4násobně zdražovat poplatek z netříděného odpadu na skládky

– přes peníze bude město tvrdě motivováno zvyšovat úroveň třídění

– jaká je naše výchozí situace

– co to bude znamenat v penězích pro celé město

Ale prý komunikace s veřejností bude následovat.

Nicméně s vyhláškou na odpady se bylo třeba popasovat teď a tady. Sice musí být z legislativního pohledu postavena jinak, ale návrh v podstatě jen kopíruje lounský systém z minula. Podle nás je představená vyhláška nulově ambiciozní a oproti současnému stavu nijak více nemotivuje lidi k vyšší separaci odpadů. Ale to právě město potřebuje a samo si tak podřezává (nejen finanční) větev. Státní legislativa měla zpoždění a v našem případě se toto zpoždění vůči velmi reálným cílům v roce 2029 ještě prohlubuje. My naopak potřebujeme celý systém motivace a zvykání si na odpad jako komoditu urychlit. Největší problém máme s biodpadem, jehož váha v komunálním odpadu dosahuje až 60 %. Paradoxně možnost (dosud placeného) objednání biopopelnice nová vyhláška ruší. Přitom svozová firma už umí vážit jednotlivé popelnice, posunovat se tedy můžeme…

Proto Jan Žalud asi jako jedinou možnost posunu navrhl usnesení, které ukládá Radě města:

  • do konce září 2022 navrhnout a spustit pilotní systém vážení odpadových nádob
  • do konce září 2022 navrhnout a spustit pilotní systém sběru bioodpadu

Pilotní provoz může proběhnout na vybrané lokalitě nebo vzorku domácností a dá nám to (kromě spousty zkušeností z jiných měst) první data a možnost vyhodnocení, jak pokračovat dál.

Usnesení bylo většinově přijato, za to kolegům děkujeme.

Strategie rozvoje celého města bohužel dál leží v šuplíku a do konce tohoto volebního období to tak zřejmě zůstane…

Do článku se nám nevejdou zdaleka všechny podstatné informace. Jeden z přehledných článků je třeba zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/obcim-i-lidem-zdrazi-poplatky-za-odpady-ma-to-motivovat-ke-trideni-136615