Před více než rokem jsme zformulovali tento dopis na obhajobu tradiční lounské plavecké školy. Chtěli jsme být hodní a nakonec ho zaslali jen starostovi a místostarostům města. Reakce nepřišla dodnes. Stejně tak je dosud nevyřešené zapojení školy do činností v novém bazénu. Místo toho musíme počítat, kolik asi (nyní navíc zbytečně) platíme trenérů, které bazén zaměstnal na stejnou činnost.

“Vážení kolegové, obracíme se na vás s apelem na zamyšlení a diskusi o budoucím nastavení provozu plavecké haly. Ještě je čas, stále probíhá výběr ředitele LSPA. Ve výběrové komisi zaznívají pohledy kandidátů na způsob zajištění provozu plavecké školy. Ovšem není nám znám pohled váš, jakožto hlavních aktérů budoucí strategie tohoto zařízení.

Od roku 1995 v Lounech fungovala plavecká škola Jany Prokešové Prosen Louny. Po více jak dvacetileté činnosti byla plavecká škola nucena přesídlit do Libochovic a Bíliny. Stále se účastní závodů pod názvem Prosen Louny.
Osud plaveckého oddílu je však stále nejasný. Plavecký sport je jako každý jiný. Není moc výnosný. Jediným stálým příjmem plaveckého klubu je příjem z výuky škol a školek. Když má plavecký klub možnost vyučovat dopoledne školy, tak může odpoledne vyučovat závodní plavání, které je jako každý jiný sport prodělečné.

Město se teď možná, s vidinou vyrovnání dosud moc neřešených nákladů na provoz haly, upíná k možnosti, že by zaměstnal vlastní trenéry, kteří by mimo provoz plavecké haly pracovali na letním koupališti. Získalo by tak prostředky z výuky škol. Znamenalo by to však konec závodního plavání v Lounech. Plavecký klub je schopný z výuky škol financovat pravidelné ranní i odpolední tréninky závodního plavání, víkendové výjezdy na závody, organizovat letní i zimní soustředění a přípravné kempy. Všechny tyto činnosti dělají lidé z lásky ke sportu a ve svém volném čase. Žádný zaměstnanec města nebude trávit pondělí až pátek na hale. Víkendy na závodech a dovolenou na plaveckých soustředěních.

O tohle všechno mohou Louny přijít. Po dvaceti letech práce by to byla pěkná odměna za zásluhy plavecké škole Prosen. Pevně věříme, že žádný jiný sportovní klub v Lounech se nebude muset potýkat s takovými existenčními problémy. Pevně věříme, že si vedení města váží dobrovolného zápalu pro sport a komunitu ve městě.”

Za Louny Spolu
Josef Šupík a Jan Žalud