Jedna z mála výhod opozice je v tom, že se nenakazí při společných koaličních setkáních, třeba na radě města. Odložena jsou ale důležitá jednání včetně listopadového zastupitelstva, omezeno je jednání výborů a komisí. Nicméně to neznamená, že zahálíme. Pokud by vás zajímalo, čím se v těchto časech zabýváme, čtěte dále.

Nejdříve pár momentů z posledního jednání zastupitelstva v září 2020. Pepa Šupík poněkud ironickým způsobem (ne všichni to evidentně chápou) osvětlil sadu závad, kterou shledal v provozu nové plavecké haly. Z naší strany padly i nějaké návrhy na řešení a k tématu se chce Pepa vrátit v Kontrolním výboru, kam zve paní ředitelku Kuďouskovou. Ne všechno je o řediteli, jde také o zodpovědnost města po dobu výstavby bazénu. K cenovému nastavení vstupného jsme se vyjadřovali už dříve. Podle nás důležitým bodem bylo schválení tzv. Regulačního plánu pro novou developerskou zónu za Zahradním městem. Zkrátka jde o to, aby nová výstavba měla aspoň nějakou fazónu, ne jako odstrašující příklad Skalky. To, že opět půjde o výstavbu na orné půdě, teď bohužel neovlivníme, karty jsou rozdány územním plánem.
Mě jmenovala rada do dopravní komise. Je to sice v polovině volebního období kdy už se nedá nic zásadního rozjet, ale i tak se pokusím v této skupině, která na místní šetření po městě jezdí auty, prosadit aspoň něco z principů udržitelné mobility. Na to navazuje účast v pracovní skupině Koncepce parkování. Dokument za mnohosettisíc jsme již kritizovali paradoxně jako málo koncepční, protože z dopravy, kterou je potřeba řešit celkově, vytrhává opět pouze automobilismus a parkování. Ale není řešením všechno jen shazovat, konstruktivně se do toho zapojíme ve prospěch rozumného výsledku. Ostatně některé konkrétní věci (např. dvoupatrové parkoviště u kotelny Západ) jsme sami navrhovali ve volebním programu.
Bylo mi umožněno být i u výběru městského architekta. Co do kvality bylo výběrko na mnohem vyšší úrovni než u plavecké haly a pokud přijme vítězný kandidát nabídku, opravdu se na to těším. V průběhu padlo i spousta pro město zajímavých nápadů, které by šlo zužitkovat.
Další angažmá je ve skupině pro přípravu rozpočtu, to je trest za moji neúčast na zastupitelstvu. Rok 2021 bude z pochopitelných důvodů ve znamení škrtů. Tady principielně hájím, aby nebylo kráceno školství, které i přes krizi (nebo právě v krizi) má být prioritou. Kéž by nás jeho kvality od příštích krizí uchránily. Jinak je to o cifršpionství a nekonečném rozporování důvodů, kterými si ti nejhlasitější říkají o peníze.

A na závěr… inspirace pro nový lounský bulvární měsíčník, který se tváří jako hlas opozice, ale vydává ho koaliční zastupitel. Hlasování o úsporném návrhu na snížení odměn neuvolněným zastupitelům.
Pozn.: u běžných zastupitelů se jedná o pár set korun, u neuvolněného místostarosty o několik tisíc

Jan Žalud za LS