Blíží se komunální volby, tudíž se nám nějak prodlužuje blok připomínek zastupitelů. Ale dostali jsme se na Zastávce i k předloženým bodům jednání, nebojte. Vezmeme to napřeskáčku:

Naše příspěvky (tedy jen Honza, Pepa musel zůstat v karanténě) ve zkratce:

  • Vznikající satelit jak z devadesátek pod Blšanských chlumem – vznesena žádost o vysvětlení postoje a pozice města k této stavbě (část slíbena písemně od stavebního odboru)
  • Pozor na vývoj kolem dodavatele centrálního tepla v Lounech EH energie – zdražení o 54 % a navíc zprávy o prodeji celé skupiny MVV
  • Podnět ke zlepšení zápisů z RM – uvést zda byl bod, např. doporučení z komise, projednán bez usnesení či vůbec neprojednán; pomůže to srozumitelnosti i pro občany
  • Pasportizace stromů bude nakonec veřejně dostupná, byť vlastně náhodou; ale už se dokončuje, bylo to levnější a bude to užitečné, viz třeba zde
  • Pochvala pořízení elektronických vývěsek před MÚ (tedy ještě nevíme jak budou fungovat, ale věříme že dobře)

Další zajímavé body:

  • ZM odsouhlasilo pokračování prací na legislativním uznání Pramene LUNA pro léčebné účely, tak jak jsme to po RM požadovali
  • Schváleno 1 využití + 1 soudní stanovení ceny u předkupního práva na pozemky v nové zóně za Zahradním městem, viz návaznost na Zastupko aprílové; každopádně toto je dobře, byť na město zbyly pozemky určené k občanské vybavenosti.
  • Pavilon A se bude jmenovat po Josefu Fouskovi, návrh M. Pehra (to je ten co nás zradil, ale hlasovali jsme pro 🙂 )