Stále se scházíme na Zastávce, ostatně je to tu pohodlnější k sezení. Pokud jste sledovali přenos, měli jste také možnost nových pohledů kamery díky videorežisérovi. Všimli jste si, jak si nás vedení města pěkně uspořádalo? Opozice dopředu, koalice za zády, pěkně pod dohledem při hlasování 🙂

Zajímavých témat bylo více, vybíráme pro vás:

 1. Opět bazén – už nás to nebaví, poslední kapkou je ohlášený odchod plavecké školy Prosen z Loun kvůli tomu, že v bazénu nedostali prostor. Tohle jsme se snažili řešit opakovaně, osobně i písemně viz. třeba Otevřený dopis ze 17.1.2020, ale netušili jsme, že to fakt město nechá dojít k těmhle koncům. Prostřednictvím Pepy tedy zazněly návrhy na dvě usnesení. Personální audit LSPA prošel, doporučení na odvolání paní ředitelky neprošlo. Je to spíš už zoufalé volání, raději bychom řešili pozitivní věci…
 2. Kolegové z opozice se náhodou dozvěděli o celkem zajímavých okolnostech prodejů sklepních prostor pod Tyršovým náměstím. Na ZM se vysvětlovalo mj. to, že se o prodeji rozhodlo před více než 10 lety a někdo toho teď využil. Zrovinka náhodou, když o prostory projevila zájem zde sídlící lékařka.
 3. Městské domy na náměstí (býv. Klára) a Na valích (Digon) – o ty jsme se zasazovali a naštěstí neprodány. Máme tu poptávku rodičů s dětmi po místě v centru, kde by se dalo spočinout v zimě, po coworkingu. Kraj má zájem o vytvoření kreativních spotů na sdílení zkušeností. Takhle nějak by třeba mohly sloužit domy komunitnímu životu v Lounech a proto by podle nás měly zůstat ve veřejném majetku. Pojďme na to připravit projekty.
 4. A konečně lokální bumerang – prodeje pozemků orné půdy za Zahradním městem k developerské činnosti firmy Ekostavby. Jak to šlo v čase?
  – na prosincovém ZM neprošel prodej obálkovou metodou s min. cenou 422 Kč (snad i díky naší argumentaci viz Poslední zastupitelstvo 2020)
  – poté Ekostavby podaly návrh na směnu požadovaných pozemků za ty, které právě vykupuje v okolí, konkrétně 3242/1 a 3242/11, s doplatkem malého zbytku v ceně 500 Kč za metr
  – na jednom z těchto pozemků stále vázne předkupní právo pro koho? Kupodivu pro město Louny. Směna by se uskutečnila poté, co by se město práva vzdalo a majitelé pozemek prodali Ekostavbám.
  – v tomto kontextu se vyjádřil městský architekt doporučením, aby se město předkupního práva nevzdávalo, získalo pozemek napřímo, tím posílilo svoji majetkovou pozici v oblasti a mohlo tak lépe ovlivnit tamní dění; logickým pokračováním by pak mohlo být, že Ekostavby nabídnou ke směně další pozemek, aby se dostálo původního smyslu transakce, tj. neprodávat za diskutabilní cenu nýbrž směnit
  – na Radě města usnesením 64/2021 pak nastává nepochopitelný zvrat, kde je z původně navrhované směny pozemek s předkupním právem vyňat a pokračuje se bez něho, jen s větším doplatkem stále v ceně 500 Kč/m
  – do ZM pak putuje i návrh na vzdání se předkupního práva, nyní už vůbec nesouvisí se směnou a je tak pěkným dárkem za trpělivost pro společnost Ekostavby. Architekt doporučil pravý opak, jde to proti zájmům města, ale což.
  Hlasovací stroj koalice se tentokrát nezasekl ani na jednom z bodů, takže městské pozemky (podle nás pod cenou) prodány a částečně směněny, k dalšímu se město bez důvodu vzdalo předkupního práva. Oči to vidí, ale mozek nepobírá.

Zapsal Jan Žalud